เข้าร่วมรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยจาก มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ ณ ที่ทำการมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง

วันที่ 24/05/66 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้ นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ , นายปรีชา เบ็ญฮาวัน รองปลัดเทศบาล ,นายสุทัศน์ สุทธิพันธ์ หน.งานปัองกันฯ , นางสาวธันยนันท์ จิตรานนท์ หน.ฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยครอบครัวนายธีรพงศ์ พุ่มอยู่ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน #เข้าร่วมรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยจาก มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ ณ ที่ทำการมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง
♦️เนื่องด้วย เมื่อวันที่ 17เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน นายธีรพงศ์ พุ่มอยู่ บริเวณถนนคลองยาเหนือ ทำให้เกิดความเสียหาย ดังนั้นทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ ได้มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินรวม 8,000 บาท เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณทางมูลนิธิฯ ดังกล่าวมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️
📸ภาพ/ข่าว : อัญชิสา ดุษฎีบัณฑิต

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ