ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองเบตง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

วันที่ 19/05/66 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ และทีมงานกองสวัสดิการสังคม #ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองเบตง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น 5 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
♦️เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยกองสวัสดิการสังคมร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก #เทศบาลเมืองเบตง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ พร้อมทั้งลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ #ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (#การเลี้ยงชันโรง) บ้านคุณกาญจนา ปะทะโม ชุมชนเขต 4 โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในการเลี้ยงชันโรง พร้อมทั้งมีสินค้าในชุมชนให้เลือกจับจ่ายใช้สอย กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน
♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️
ภาพ/ข่าว : นราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว

ประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ