เชิญชวนประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ👉ตามกลุ่มเป้าหมาย👈มารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2566 ฟรี ✔️✔️
ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 นี้ เวลา 13.00 น. – 15.00 น.

📌📌เชิญชวนประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ👉ตามกลุ่มเป้าหมาย👈มารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2566 ฟรี ✔️✔️
ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 นี้ เวลา 13.00 น. – 15.00 น. นำบัตรประชาชนมาด้วยนะคะ
🔔🔔เนื่องจากวัคซีนได้รับจัดสรรมาน้อย จึงจำเป็นต้องคัดกรองเพื่อให้กลุ่มเสี่ยงเท่านั้น ไม่เปิดรับลงทะเบียนหรือจองคิว ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ได้ที่ 074 – 384901