ขอเชิญชวนชาวบ้านพรุ ร่วมบริจาคโลหิต🩸💉📌ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566📌ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.📌ณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ขอเชิญชวนชาวบ้านพรุ ร่วมบริจาคโลหิต🩸💉📌ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566📌ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.📌ณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
063-4941979 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม