โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

♥️🇹🇭ข่าวประชาสัมพันธ์♥️🇹🇭
วันที่ 09/05/66 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ร่วมกับ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ #การจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ Crystal Hotel Hat Yai อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
♦️เทศบาลเมืองบ้านพรุโดย นางอิสราภาพ์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ #การจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาความรู้ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาการศึกษาและจัดทำหลักสูตรทางการศึกษาปฐมวัยได้
♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️
ภาพ/ข่าว : นายนราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ #กองการศึกษา #จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ #การจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย