แผนการรณรงค์พ่นละอองฝอยกำจัดยุงลาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566