ร่วมมอบบ้านคนพิการ แก่นายหมัดหย๊ะ เบ็ญล่าเต๊ะ ณ บ้านเลขที่ 41 ถนนมุสลิมร่วมใจอุทิศ ตำบลบ้านพรุ

🇹🇭❤️ข่าวประชาสัมพันธ์❤️🇹🇭
🏠👉วันนี้ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และอสม.ชุมชนเขต 9 ร่วมมอบบ้านคนพิการ แก่นายหมัดหย๊ะ เบ็ญล่าเต๊ะ ณ บ้านเลขที่ 41 ถนนมุสลิมร่วมใจอุทิศ ตำบลบ้านพรุ👈🏠
🏠👉โดยสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่คนพิการ เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท และได้รับเงินสมทบจากนายวีระชัย ชีวะเสรีชล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 48,290 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 88,290 บาท👈🏠
🙏🤝🏠❤️🏠🤝🙏