ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

วันที่ 21/03/66 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้นายศักดิ์รวี ชีวเสรีชล รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานจาก #งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยประชาชนที่นำสัตว์เลี้ยง ประเภท #สุนัข #แมว #กระต่าย และ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการ
เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณทุกท่านที่นำพาสัตว์เลี้ยงมาเข้าร่วมโครงการ #ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในครั้งนี้ด้วยครับ♦️✌️♦️
🇹🇭💓🐰🐶🐱🇹🇭💓🐰🐶🐱🇹🇭💓🐰🐶🐱🇹🇭

สอบถามข้อมูล