การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาหม่อม จะทำการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาหม่อม จะทำการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า💡👈
📌ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566
📌เวลาและสถานที่ ตามรายละเอียดที่แนบมาด้านล่าง👇👇
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
074-383112 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาหม่อม