ลงพื้นที่มอบกระเช้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 28/11 (หลังดีมาร์ท) ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ

วันนี้ 20 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยนายวิเชียร ไชยจารี รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่มอบกระเช้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 281/1 (หลังดีมาร์ท) ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ