คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลามีคำสั่งที่ 13/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 ” ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง! เมื่อออกจากเคหะสถาน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ