โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศเด็กชายและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ มัสยิดดารุลฮูดา โปะหมอ

วันที่ 15/03/66 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้ นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกเทศมนตรี และ นายธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรี ร่วมกับ ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบ้านพรุ , ทีมงานแพทย์ โรงพยาบาลจะนะ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯตำบลพะตง ร่วมเปิดโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศเด็กชายและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ มัสยิดดารุลฮูดา โปะหมอ ถนนกาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️
………………………………….
** หมายเหตุ: ภาพถ่าย ใช้เพื่อสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการ ภายใต้นโยบาย PDPA