ขอเชิญผู้มาใช้บริการหน่วยงานภาครัฐ ตอบแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EITตามประกาศ สนง.ป.ป.ช. จะทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITAS)

เรื่อง .. ขอเชิญผู้มาใช้บริการหน่วยงานภาครัฐ ตอบแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT
🔶ตามประกาศ สนง.ป.ป.ช. จะทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITAS) เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของป.ป.ช. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย🔶
#จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาลเมืองบ้านพรุ
ตอบแบบ #ประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ด้วยตนเองโดยสมัครใจ โดยสแกน QR ตามเอกสารที่แนบมาได้เลย
หรือ กด Link >>> https://itas.nacc.go.th/go/eit/fonttr

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความพูดว่า "INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT 2021 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของ หน่วยงานรัฐ EIT ประเมินง่ายๆใน 3 นาที เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ itas.nacc.go.th ค้นหาหน่วยงานภาครัฐ ที่ท่านเคยติดต่อ หรือรับบริการ เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูล แก่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นโดยตรง สแกน QR Code เพื่อประเมินทันที ดาวน์โหลด App ITAS ได้แล้ววันนี้ที่ เทศบาลเมืองบ้านพรู ON Google Play www.banprucity.go.th App Store itas.nacc.go.th ITAS NACC ITAS NACC @ITAS"