ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ณ ศาลาประชาร่วมใจ วัดเทพชุมนุม

วันที่ 13/03/66 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ในโครงการ #สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ณ ศาลาประชาร่วมใจ วัดเทพชุมนุม
♦️เมื่อเวลา 13:00น. – 15:30น. เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จัดตั้งจุดบริการ #ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ประชาชน ที่มีสัตว์เลี้ยงประเภท สุนัข แมว กระต่าย และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดต่าง ๆ โดยในวันนี้มีประชาชนที่สนใจมาเข้าร่วมโครงการกันอย่างมากมาย และในวันพรุ่งนี้ (14 มี.ค. 66) จะไปให้บริการที่ ที่ทำการชุมชนเขต 7 ถ. ปักษาสวรรค์ 2 เวลา 13:00น. – 15:30น.