กิจกรรม วันแห่งความสำเร็จประจำปีการศึกษา 2565

🎉🧑‍🎓👩‍🎓วันนี้ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ ในกิจกรรม #วันแห่งความสำเร็จประจำปีการศึกษา2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดี ณ อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ (TK Park Banpru)👨‍🎓👩‍🎓🎉
🎓กิจกรรมในวันนี้มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ที่ได้สำเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิบัตร จำนวน 16 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนในการที่จะศึกษาต่อในช่วงชั้นต่อไป และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้สอนและผู้ปกครอง รวมทั้งเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อไป 🎓
👧🎓🎤🎶🎵หลังจากรับวุฒิบัตรกันเรียบร้อยแล้ว เด็กๆขอโชว์พลังเสียงร่วมกันร้องเพลงทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกันอย่างสนุกสนานทั้งเด็กและผู้ร่วมงาน