ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา📢เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ตามประกาศที่แนบมา