ลงพื้นเยี่ยมให้กำลัง พร้อมมอบเงินเยียวยาเบื้องต้นแก่ครอบครวนายจรุงศักดิ์ อ่อนสันต์ ซึ่งประสบอัคคีภัยบ้านเรือนเสียหาย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บ้านเลขที่ 51 ถนนเทพประชาเหนือ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

👉วันนี้ 2 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. #เทศบาล นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยนายวิเชียร ไชยจารี รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ นางสายใจ หวานนวล รองปลัดเทศบาล นายสุทัศน์ สุทธิพันธ์ หัวหน้างานป้องกันฯ นางสาวธันยนันท์ จิตรานนท์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และนางวันดี โอมาก หัวหน้าฝ่ายนิติการ ลงพื้นเยี่ยมให้กำลัง พร้อมมอบเงินเยียวยาเบื้องต้นแก่ครอบครวนายจรุงศักดิ์ อ่อนสันต์ ซึ่งประสบอัคคีภัยบ้านเรือนเสียหาย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บ้านเลขที่ 51 ถนนเทพประชาเหนือ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 👈