โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เด็กนอกสถานที่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ กลุ่มที่ 1 (อนุบาล 1) ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์มายากลหาดใหญ่

วันที่ 02/03/66 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยกองการศึกษา จัดโครงการ #เสริมสร้างประสบการณ์เด็กนอกสถานที่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ กลุ่มที่ 1 (อนุบาล 1) ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ #พิพิธภัณฑ์มายากลหาดใหญ่
♦️กองการศึกษาเทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยนางอิสราภาพ์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะทำงาน, ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดโครงการ #เสริมสร้างประสบการณ์เด็กนอกสถานที่ เพื่อให้เด็กประถมวัยได้มีโอกาสไปศึกษาประสบการณ์นอกสถานที่นอกห้องเรียน เรียนรู้ประสบการณ์ตรง รู้จักสังเกตุและสอบถาม พร้อมทั้งสร้างความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา เป็นการเตรียมความพร้อมให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า โดยน้องๆ อนุบาล1 เริ่มออกเดินทางจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที่ 1 เพื่อเดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์มายากลหาดใหญ่ เพื่อชมกิจกรรมภายใน อาทิ การถ่ายภาพ 3 มิติ ชมห้องภาพเรืองแสง ชมการแสดงมายากล และการฉายภาพเสมือนจริง Magic 5D AR เป็นต้น.
♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭
ภาพ/ข่าว : นราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว
………………………………….

ประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ #กองการศึกษา #โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เด็กนอกสถานที่ #โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ #กลุ่มที่1 #อนุบาล1

สอบถามข้อมูล