ขอเชิญชวนประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยง ประเภท สุนัข🐶 แมว🐱 กระต่าย🐰 และ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ฟรี

วันที่ 28/02/66 เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดย งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยง ประเภท สุนัข🐶 แมว🐱 กระต่าย🐰 และ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ฟรี!! ตามสถานที่..วัน..และเวลา..ดังเอกสารแนบด้านล่างนี้ อย่าลืม !! เจ้าของสัตว์เลี้ยงให้นำ บัตรประจำตัวประชาชนของตนเองมาด้วยครับ