ลงพื้นที่ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งลุง ในการดำเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้น ในสถานบริการ สถานประกอบการ และโรงงาน

♥️🇹🇭ข่าวประชาสัมพันธ์♥️🇹🇭
วันที่ 27/02/66 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้ นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกเทศมนตรี และ #เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบ้านพรุ ลงพื้นที่ร่วมกับ #สถานีตำรวจภูธรทุ่งลุง ในการดำเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้น ในสถานบริการ สถานประกอบการ และโรงงาน
♦️สถานีตำรวจภูธรทุ่งลุง นำโดย พันตำรวจเอก วีระศักดิ์ เดชประมวลผล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งลุง ได้ขอความสนับสนุนเจ้าหน้าที่ #จากกองสาธารณสุข #เทศบาลเมืองบ้านพรุ #ในการร่วมตรวจหาสารเสพติดในสถานประกอบการ #สถานที่บริการ #และโรงงาน
สืบเนื่องจาก ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีข้อเร่งรัดในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น จึงสั่งการให้มีการค้นหาผู้เสพยาเสพติด ตามสถานที่ดังกล่าวมาบำบัดต่อไป
♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭ึ♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️