ร่วมกันเก็บขนกิ่งไม้ร่วมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ววันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

วันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.45 น.
งานเก็บขนกิ่งไม้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเก็บขนกิ่งไม้ร่วมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วที่ บริเวณ ถนนสราญราษฎร์
ถนนประชาชื่น 1
ถนนเชื้อแก้วพัฒนา
ถนนหยงสตาร์
ถนนโปะหมอร่วมใจ1
ซอยเงินแสน
🤝ร่วมกันพัฒนาเมืองบ้านพรุ ให้น่าอยู่ต่อไป🤝

สอบถามข้อมูล