กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ได้ทำการเปิดภาคเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุกันอีกแล้ว ณ อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ 🎉🎉

รายวิชาวันนี้น่าสนใจมาก..นักเรียนผู้สูงอายุทุกท่าน ตั้งใจเรียน ตั้งใจถาม สรุปว่ามีความตั้งใจล้วนๆเลย 😊

📖รายวิชาแรก ในวันนี้ คือ

✏โปรแกรมตรวจสุขภาพมวลกระดูก 💪💪
✏โปรแกรมตรวจวัดไขมันในร่างกาย 💪💪

ต่อมารับชมวีดีโอเรื่องถังขยะเปียก / ขนมปังเทวดา โดยท่านปลัดอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ คอยให้คำแนะนำ และให้ความรู้ในรายวิชานี้

📖รายวิชาต่อมา คือ

✏การดูแลสุขภาพ แนวทางธรรมชาติบำบัด
✏ภาวะไขมันจับตามอวัยวะภายในต่างๆของร่างกาย
✏ความสมบูรณ์ของมวลกระดูก
✏การเกิดปัญหากระดูกพรุน / กระดูกแตกหักง่าย

👨‍💼โดยวิทยากร คุณอัยยพร ขจรไชยกูล ควบ 2 ตำแหน่ง คือ ผู้จัดการสำนักงานภาคใต้ บริษัท นิว ไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด และที่ปรึกษาการตลาด ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งรายวิชานี้ทำให้นักเรียนผู้สูงอายุตระหนักถึงสุขภาพของตัวเองมากขึ้นและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 👍👍

📖ในภาคบ่ายต่อด้วยวิชาประดิษฐ์

💰การทำเหรียญโปรยทาน หรือ กำพฤก💰
โดยวิทยากรคนเก่ง พนักงานจากกองช่าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ .. ความรู้ในรายวิชานี้สามารถสร้างงานสร้างรายได้เสริมให้นักเรียนผู้สูงอายุอีกทางหนึ่งที่น่าสนใจ💸💱💲

🏫จบคลาสเรียนในวันนี้ .. นักเรียนผู้สูงอายุ ยิ้มแย้ม แจ่มใสกันทุกท่าน ได้พกความรู้ ความสนุกสนานกลับบ้านกันเต็มกระเป๋าเลย 😊👵👩