ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562