เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (วันที่ประกาศในเว็บไซต์ 20 กันยายน พ.ศ.2564)


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (วันที่ประกาศในเว็บไซต์ 11 กันยายน พ.ศ.2563)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (วันที่ประกาศในเว็บไซต์ 12 กันยายน พ.ศ.2562)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (วันที่ประกาศในเว็บไซต์ 12 กันยายน พ.ศ.2561)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (วันที่ประกาศในเว็บไซต์ 3 ตุลาคม พ.ศ.2560)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (วันที่ประกาศในเว็บไซต์ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559