สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562