สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2562