สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 62

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 62