ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2563

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2562

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561