ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

13 กันยายน 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2564
10 กันยายน 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง ค.ส.ล.และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาชื่น ๑ ซอย ๑.แยก ๑ (อู่ช่างดร)
9 กันยายน 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง ค.ส.ล.และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาชื่น ๑ ซอย ๑
9 กันยายน 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง ค.ส.ล.และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 3
8 กันยายน 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 6
8 กันยายน 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่บ้านสกุลทอง
2 กันยายน 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล จำนวน 8 โซน ประจำปีงบประมาณ 2565
2 กันยายน 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
16 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค.ล.ส ถนนมณีโต 1
8 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมณีโต 4
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารเรียนและปรับปรุงห้องเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที่ 1
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเกษตรสุข
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมณีโต 3
29 มกราคม 2564 ประกาศก่อสร้างอาคารเรียนและปรับปรุงห้องเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที่ 1
27 มกราคม 2564 ประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมณีโต 4
27 มกราคม 2564 ประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมณีโต 3
27 มกราคม 2564 ประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมณีโต 1
27 มกราคม 2564 ประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเกษตรสุข
7 ธันวาคม 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
17 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำว่า 110 กิโลวัตต์
17 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
21 ตุลาคม 2563 ประกาศซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
21 ตุลาคม 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
8 ตุลาคม 2563 ประกาศเปิดเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
8 ตุลาคม 2563 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 กันยายน 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
28 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
28 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
22 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชุมแสง
21 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล ปี 2564
21 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนภาษีเจริญ
18 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเอเซีย 2/2
18 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเอซีย 2/1
18 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 16
14 กันยายน 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564
14 กันยายน 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางทำความสะอาดอาคาร ปะจำปีงบประมาณ 2564
14 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 8
31 สิงหาคม 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
31 สิงหาคม 2563 ประกาศก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชุมแสง ช่วงบริเวณทางเชื่อมถนนกาญจวนิช ชุมชนเขต 8
26 สิงหาคม 2563 ประกวดจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาลประจำปี 2564
26 สิงหาคม 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
21 สิงหาคม 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
21 สิงหาคม 2563 ประกาศจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนภาษีเจริญ
21 สิงหาคม 2563 ประกาศร่างจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล ประจำปี งบประมาณ 2564
10 สิงหาคม 2563 ประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 16
10 สิงหาคม 2563 ประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 8
10 สิงหาคม 2563 ประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเอเซีย 2/2
10 สิงหาคม 2563 ประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเอเซีย 2/1
7 สิงหาคม 2563 ประกาศก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนภาษีเจริญ
24 กรกฎาคม 2563 ประกาศร่างจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนภาษีเจริญ
23 กรกฎาคม 2563 การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้การก่อสร้างโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
14 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองยาเหนือ 7
2 กรกฎาคม 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
2 กรกฎาคม 2563 ประกาศยกเลิกก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองปิ่นไสว
22 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุเพื่อบรรจุในถุงยังชีพ จำนวน 2,675 ชุด
18 มิถุนายน 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
9 มิถุนายน 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9 มิถุนายน 2563 ประกาศซื้อพัสดุเพื่อบรรจุในถุงยังชีพ จำนวน 2,675 ชุด
9 มิถุนายน 2563 ประกาศก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองยาเหนือ 7
5 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญราษฎร์
5 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนราชพฤกษ์ 1 1 (ซอยบ้านหลวงพรเมืองใหม่) ครั้งที่ 2
28 พฤษภาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชงโค 1
28 พฤษภาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครนสลิงติดตั้งพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด
22 พฤษภาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสันติวิถี
7 พฤษภาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดละอองฝอยจำกัดยุงลายแบบติดรถกระบะ จำนวน 1 เครือง
5 พฤษภาคม 2563 ประกาศก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราชพฤกษ์ 1 ซอยบ้านหลวงพรเมืองใหม่
1 พฤษภาคม 2563 ประกาศยกเลิกก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราชพฤกษ์ 1 1 (ซอยบ้านหลวงพรเมืองใหม่)
24 เมษายน 2563 ประกาศซื้อเครนสลิงติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
21 เมษายน 2563 ประกาศก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญราษฎร์
21 เมษายน 2563 ประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราชพฤกษ์ 1(ซอยบ้านหลวงพรเมืองใหม่).
16 เมษายน 2563 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ชนิคละอองฝอยกำจัดยุงลายแบบติดรถกระบะ จำนวน 1 เครื่อง
16 เมษายน 2563 ประกาศก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสันติวิถี
16 เมษายน 2563 ประกาศก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองปิ่นไสว
16 เมษายน 2563 ประกาศก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ส. ถนนชงโค 1
25 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีปทุม
11 มีนาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหยงสตาร์
11 มีนาคม 2563 ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดละอองฝอย กำจัดยุงลายแบบติดรถกระบะ จำนวน 1 เครื่อง ครัังที่ 2
26 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นเคมี ชนิดละอองฝอยกำจัดยุงลายแบบติดรถกระบะ ครั้งที่ 2
24 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีปทุม
24 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหยงสตาร์
18 กุมภาพันธ์ 2563 ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีปทุม
18 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดละอองฝอย กำจัดยุงลายแบบติดรถกระบะ จำนวน 1 เครื่อง
17 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะแยกจากถนนศรีปทุม(บริเวณตรงข้างถังประปา โรงเรียน ญว.๒)
6 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 43
6 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะแยกจากถนนศรีปทุม(บริเวณบ้านหลวงรี)
6 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนมุสลิมร่วมใจอุทิศ ซอย 1
6 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะแยกจากถนนประชาชื่น 1 ซอย 1 (บริเวณอู่ช่างดร)
6 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญราษฎร์
6 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชุมแสง 1
6 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมถนนสันติวิถี 1 กับถนนราชพฤกษ์
29 มกราคม 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
28 มกราคม 2563 ประกาศซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นเคมี ชนิดละอองฝอยกำจัดยุงลายแบบติดรถกระบะ
23 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญราษฎร์ 8
20 มกราคม 2563 ประกาศจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะแยกจากถนนศรีปทุม(บริเวณข้ามถังประปาโรงเรียน ญ.ว.๒)
19 ธันวาคม 2562 ประกาศยกเลิกจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธาณะแยกจากถนนศรีปทุม (บริเวณตรงข้ามถังประปา โรงเรียน ญว.2)
17 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะแยกจากถนนเมืองบ้านพรุ 46 (บริเวณบ้านน้องหลวงพล)
17 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 48 (บริเวณบ้านหลวงศักดิ์)
16 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง ค.ส.ล. ถนน คูจีน
16 ธันวาคม 2562 ประกาศจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมถนนสันติวิถี 1 กับถนนราชพฤกษ์
13 ธันวาคม 2562 ประกาศจ้างก่อสร้าง ค.ส.ล.และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมุสลิมร่วมใจอุทิศ ซอย 11
13 ธันวาคม 2562 ประกาศจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 53
13 ธันวาคม 2562 ประกาศจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญราษฎร์
13 ธันวาคม 2562 ประกาศจ้างก่อสร้างถนน-ค.ส.ล.ถนนสาธารณะแยกจากถนนประชาชื่น 1 ซอย 1 บริเวณอู่ช่างดร
13 ธันวาคม 2562 ประกาศจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชุมแสง 1
4 ธันวาคม 2562 ประกาศจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสาธารณะแยกจากถนนศรีปทุม (บริเวณบ้านหลวงรี)
4 ธันวาคม 2562 ประกาศจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะแยกจากถนนศรีปทุม(บริเวณข้ามถังประปาโรงเรียน ญ.ว.2)
4 ธันวาคม 2562 ประกาศจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญราษฎร์ 8
14 พฤศจิกายน 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562
11 พฤศจิกายน 2562 ประกาศจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะแยกจากถนนเมืองบ้านพรุ 46 (บริเวณบ้านน้องหลวงพล)
11 พฤศจิกายน 2562 ประกาศจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 48 (บริเวณบ้านหลวงศักดิ์)
11 พฤศจิกายน 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ศ.ล.ถนนคูจีน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
11 พฤศจิกายน 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563
15 ตุลาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2562)
18 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล อาคารอุทยานการเรียนรู้และศูนย์บริการสาธารณสุขฯ
18 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 10 รายการ
18 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำปี 2563
3 กันยายน 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล อาคารอุทยานการเรียนรู้และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ
28 สิงหาคม 2562 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 10 รายการ ครั้งที่ ๒
27 สิงหาคม 2562 ประกาศจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563
23 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนภาษีเจริญ
22 สิงหาคม 2562 ประกาศยกเลิกซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 10 รายการ
22 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล ปี 2563
15 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำและคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองยาใต้
26 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคูระบายน้ำถนนมัสยิด
26 กรกฎาคม 2562 ประกวดจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาลประจำปี 2563
25 กรกฎาคม 2562 ประกาศซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 10 รายการ
25 กรกฎาคม 2562 ประกาศก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนภาษีเจริญ
23 กรกฎาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที 3
23 กรกฎาคม 2562 ประกาศจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล ประจำปี 2563
8 กรกฎาคม 2562 ประกาศก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำและคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองยาใต้
26 มิถุนายน 2562 ประกาศก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำและคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองยาใต้
26 มิถุนายน 2562 ประกาศก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนมัสยิด
20 มิถุนายน 2562 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี
17 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 8
17 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 53 ซอย 2(มุสสิมร่วมใจ-เจริญสุข)
17 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล และคูระบายน้ำ ถนนเมืองบ้านพรุ 11 (สามมุก1)
17 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนชุมแสง 3
30 พฤษภาคม 2562 ประกาศขายทอดตลาดรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-4552 สงขลา
30 พฤษภาคม 2562 ประกาศขายทอดตลาดรถบรรทุกแบบปิดท้าย หมายเลขทะเบียน บบ 1891 สงขลา
30 พฤษภาคม 2562 ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน
7 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 14
30 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมัสยิด 4 และถนนมัสยิด 6
30 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมุสลิมร่วมใจอุทิศ2
26 เมษายน 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 11 (สามมุก 1)
26 เมษายน 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ลง ถนนบ้านพรุธานี 8
26 เมษายน 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุ 53 ซอย 2 (มุสลิมร่วมใจ-เจริญสุข)
26 เมษายน 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนชุมแสง 3
17 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนมัสยิด 1
17 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธาณประโยชน์ ซอยอดีต สท.วิริยะ
17 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 12
17 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชงโค 4
17 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอรคาก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาชื่น 1 ซอยปิ่นไสว
8 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเมืองบ้านพรุ 2
8 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองยาเหนือ 13
28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมัสยิด 4 และถนนมัสยิด 6
28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมัสยิด1
28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมุสลิมร่วมใจอุทิศ 2
21 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 12
21 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชงโค 4
13 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 14
13 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยอดีต สท วิริยะ วารีกุล)
13 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาชื่น ๑ ซอย ๒ (ซอยปิ่นไสว)
22 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญราษฎร์ (จากถนนราชฤกษ์ถึงใต้สายไฟแรงสูง)
22 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศาลาสามัคคี ๑
17 มกราคม 2562 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองยาเหนือ 13
17 มกราคม 2562 โครงการก่อสร้างถนน คูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 2
18 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 9
30 พฤศจิกายน 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศาลาสามัคคี 1
21 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเมืองบ้านพรุ 25
9 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการกำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2561
6 พฤศจิกายน 2561 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ ๙
6 พฤศจิกายน 2561 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญสราษฎร์ (จากราชพฤษฎ์ถึงได้สายไฟแรงสูง)
6 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
24 ตุลาคม 2561 โครงการก่อสร้างปูผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเมืองบ้านพรุ 25 (ดีเป็นธรรม)
11 ตุลาคม 2561 ประกวดราคาจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
8 ตุลาคม 2561 โครงการจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล ปีงบประมาณ 2562
19 กันยายน 2561 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คุระบายน้ำ และทีสาธารณะในเขตเทศบาล ประจำปี 2562
16 กันยายน 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนยางรอยต่อคอนกรีตถนนสราญราษฎร์
16 กันยายน 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแวมถนนแอสฟัลท์ติก(หัวถนนชุมแสง ถนนพาดรถไฟ ถนนคลองยาเหนือ)
10 กันยายน 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อท่อเหลี่ยม 1.50×10.5×1.00 เมตร จำนวน 34 ท่อน
10 กันยายน 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล.แยกจากถนนเทพประชาใต้
10 กันยายน 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเอเซีย ๒
8 กันยายน 2561 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 20
8 กันยายน 2561 ประกาศราคากลางซ่อมรถบรรทุกน้ำ 81-4612
5 กันยายน 2561 ประกาศราคากลางจ้างเหมารถแม็คโครจำนวน 80 ชั่วโมง
30 สิงหาคม 2561 ประกาศประกวดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 8 นาย ประจำปี 2562
30 สิงหาคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2562
28 สิงหาคม 2561 ประกาศจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาลประจำปี 2562
27 สิงหาคม 2561 การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
17 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการประมูลก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำฝาปิด ค.ส.ล.แยกจากถนนราษฎร์สามัคคี 1 (วารีเปี่ยมสุข)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการประมุลก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านปิ่นไสวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการประมูลก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชีวะเสรีชล
14 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการประมูลก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนจากจร
3 สิงหาคม 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในคลินิกแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการสาธารณสุข
24 กรกฎาคม 2561 การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างงานบำรุงรักษาซ่อมแซมรถทะเบียน บล-๕๔๑๘ สข.
18 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชุมแสง 2
18 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำฝาปิด ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 37
17 กรกฎาคม 2561 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญราษฎร์ (จากถนนราชพฤษ์ถึงใต้สายไฟแรงสุง)
9 กรกฎาคม 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเทพประชาเหนือ