ข่าวประชาสัมพันธ์

12 พฤศจิกายน 2562 ประกาศให้ผู้ที่ถึงกำหนดไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน
1 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาล กลุ่มโครงการ 9101 กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ประชาชนทั่วไปและจิตอาสาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ตลาดน้ำบ้านพรุ
30 ตุลาคม 2562 แจ้งเกษตรกรชาวสวนยางให้มาตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดผู้มีสิทธิ์รับเงินชดเชยรายได้ชาวสวนยาง ณ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านพรุ
30 ตุลาคม 2562 กิจกรรมและโปรแกรมภาพยนตร์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ
30 ตุลาคม 2562 สรุปผลความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการที่สำคัญ ๆ และรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30 ตุลาคม 2562 สรุปโครงการที่สำคัญๆ และรายจ่ายเพื่อการลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30 ตุลาคม 2562 ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563
25 ตุลาคม 2562 การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ
25 ตุลาคม 2562 โครงการสำรวจทะเบียนบ้าน
25 ตุลาคม 2562 เทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
15 ตุลาคม 2562 การจัดระเบียบบ้านเมืองในเขตเทศบาล
9 ตุลาคม 2562 ชุมชนเขต 5 ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีลากพระ ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ ตลาดน้ำบ้านพรุ✨🎉
9 ตุลาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9 ตุลาคม 2562 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญคณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาล กลุ่มโครงการ 9101 กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ประชาชนทั่วไปและจิตอาสาทุกท่านร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และเก็บขยะ บริเวณถนนสราญราษฎร์
3 ตุลาคม 2562 ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมรับการตรวจสุขภาพฟรี จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านโปะหมอ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3 ตุลาคม 2562 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าร่วม 🙇‍♀️🙇‍♂️กิจกรรมธรรม ธรรมะในสวน🙇‍♂️🙇‍♀️🔺️🔻ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562⏲🕰🕛เวลา 14.00 – 15.30 น.🚩🚩ณ ลานธรรม ตลาดน้ำบ้านพรุ
3 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1 ตุลาคม 2562 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลาเปิดรับสมัครสตรี เยาวชนสตรี และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ 14 จัหวัดภาคใต้ มีอายุระหว่าง 14-60 ปี เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในสาขาต่างๆ รุ่นที่ 58
26 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
11 กันยายน 2562 การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านพรุ
11 กันยายน 2562 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ
9 กันยายน 2562 จากการที่มีชาวบ้านแจ้งเข้ามาว่า มีบุคคลอ้างว่ามาจากเทศบาลเมืองบ้านพรุ ออกให้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ภายในบ้านของประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุนั้น เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า เทศบาลเมืองบ้านพรุไม่ได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ออกให้บริการ ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนของประชาชนในเขตเทศบาล และที่ออกให้บริการในขณะนี้นั้น เป็นของบริษัทเอกชนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางเทศบาลแต่อย่างใด
2 กันยายน 2562 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางวรรณี แดงดีนักกีฬาผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา (อาศัยในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)ได้รับรางวัล 3🥇เหรียญทอง และ 2🥈เหรียญเงิน ในการแข่งขัน กีฬาอาวุโสแห่งชาติ รมย์บุรีเกมส์ ครั้งที่ 2
30 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านพรุ
29 สิงหาคม 2562 ขอเชิญชวนผู้มีจิตสนใจเข้าร่วมกิจกรรมลานธรรม ธรรมะในสวน
28 สิงหาคม 2562 ตลาดสีเขียวเทศบาลเมืองบ้านพรุ จะเปิดให้บริการทุกวันอังคารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
28 สิงหาคม 2562 ขอเชิญชวนพี่น้องจิตอาสาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาศาสนสถานวัดชินวงศ์ประดิษฐ์ ตำบลบ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13:00น. เป็นต้นไป
23 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและหลักสูตรการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
21 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอความร่วมมือประชาชนจอดรถทุกครั้ง กรุณา ล็อคคอและ ล็อคล้อให้เรียบร้อย ไม่จอดรถในที่เสี่ยงต่อการโจรกรรม
14 สิงหาคม 2562 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ
13 สิงหาคม 2562 โครงการ”แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ 2562″
2 สิงหาคม 2562 การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านพรุ
2 สิงหาคม 2562 ทำการ สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
2 สิงหาคม 2562 กำหนดการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
30 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านพรุ
19 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและหลักสูตรการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
11 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
5 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญชวนพ่อค้าแม่ขาย เช่าล็อคขายอาหารในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562
5 กรกฎาคม 2562 การสำรวจประชากรที่อาศัยอยู่บ้านเช่าและที่ดินของการรถไฟในเขตเทศบาล
5 กรกฎาคม 2562 การรับเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพ (เบี้ยผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์) ประจำปีงบประมาณ 2563
4 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญชาวบ้านพรุร่วม🕯🕯ถวายเทียนพรรษา🕯🕯กับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 4 ศูนย์ ในโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
27 มิถุนายน 2562 การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านพรุ
24 มิถุนายน 2562 ขอแสดงความยินดีกลุ่มบ้านพรุนวดไทยได้รับการคัดเลือกเชิดชูเกียรติ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
17 มิถุนายน 2562 ขอเชิญชาวบ้านพรุกลุ่มเสี่ยงรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2562 ฟรี ณ ศูนย์สาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ
12 มิถุนายน 2562 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิตในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างในกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14-15 มิถุนายน 2562
4 มิถุนายน 2562 ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงทะเบียนตั้งแต่ 31 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562
31 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญชวนชาวบ้านพรุเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับชุมชนเมือง ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
27 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญชาวบ้านพรุ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรี ประจำปี ๒๕๖๒ จิตอาสา “ทำดีด้วยหัวใจ”
22 พฤษภาคม 2562 การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านพรุ
15 พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองบ้านพรุ เปิดรับลงทะเบียนโครงการอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2562
7 พฤษภาคม 2562 ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ2562
7 พฤษภาคม 2562 การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค4 ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมสมัครวิ่ง”มินิมาราธอน 2562” (ฟรี!)
1 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมและโปรแกรมภาพยนตร์ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
26 เมษายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับ สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ ให้นำสมุดทะเบียนเกษตรกร(เล่มเขียว) มาปรับสมุดทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
23 เมษายน 2562 ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ค่ายเยาวชนกีฬาฤดูร้อน ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562
4 เมษายน 2562 ขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมงานประเพณี วันสงกรานต์ประจำปี 2562 ที่ตลาดน้ำบ้านพรุ วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562เวลา 09:00น. เป็นต้นไป
3 เมษายน 2562 กิจกรรมและโปรแกรมภาพยนตร์คลายร้อนประจำเดือนเมษายน 2562
3 เมษายน 2562 ขอเชิญทุกท่าน ร่วมรณรงค์ รวมพลัง ลดเลิกโฟมและพลาสติก และหันมาใช้กระเป๋าผ้าแทนในการใส่สินค้าและบริการที่ท่านซื้อมา
26 มีนาคม 2562 ขอเชิญชวนชาวบ้านพรุทุกท่านร่วมคัดแยกขยะก่อนทิ้งในกิจกรรมการจัดการขยะอันตรายชุมชุนนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
18 มีนาคม 2562 เทศบาลเมืองบ้านพรุเปิดรับสมัครน้องๆ เยาวชนเข้าร่วม โครงการค่ายเยาวชนกีฬาฤดูร้อน ฝึกอบรมกีฬาประเภท ฟุตบอลอายุระหว่าง 7- 13 ปี
7 มีนาคม 2562 ขอเชิญประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงประเภท สุนัข แมว กระต่าย และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเวลา 13.00 น. – 15.30 น. ตามจุดให้บริการต่าง ๆ
7 มีนาคม 2562 ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านไปร่วมกันพัฒนาวัดปทุมธาราวาส ในวันสตรีสากล วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.00น. – 15.30น.
4 มีนาคม 2562 ประชาสัมพันธ์เวปไซต์สำหรับการตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง2562
4 มีนาคม 2562 โครงการ แข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ
27 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้าเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ ผักปลอดสารพิษ🥦 ผักอินทรีย์🍎 ผลไม้🍉 อาหาร สินค้าOTOP ฯลฯ กับกิจกรรม #ตลาดสีเขียว Green Clean Market โดยเริ่มเปิดตลาดวันแรกในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ
21 กุมภาพันธ์ 2562 ขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้บริษัทจีไอเอส จำกัด เข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภาระกิจในการจัดทำผังเมืองเพื่อปรับปรุงผังเมือง/ชุมชน ให้มีความถูกต้องและทันสมัย ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
20 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญชาวบ้านพรุเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองบ้านพรุ
6 กุมภาพันธ์ 2562 ประชาสัมพันธ์แผนการรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พ.ศ.2562
6 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจำปีการศึกษา 2562
6 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญชวน ชาวบ้านพรุร่วมกิจกรรม “วันสงขลารักษ์โลก” ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30 น. ณ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
23 มกราคม 2562 การให้บริการทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
18 มกราคม 2562 โครงการเมืองบ้านพรุสะอาดสดใส3Rsประชารัฐ
10 มกราคม 2562 โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เทศบาลเมืองบ้านพรุ รับบริจาคมือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกต้อง แล้วนำรายได้ที่ได้จากการรีไซเคิลมาจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่นห่างไกล
7 มกราคม 2562 ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ “
7 มกราคม 2562 รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ
19 ธันวาคม 2561 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ในวันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ วัดเทพชุมนุม
18 ธันวาคม 2561 แจ้งผู้ที่ขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้ ในรอบที่ 2 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้ หากมีรายชื่อ ให้มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่21ธันวาคม2561 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น5 อาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองบ้านพรุ
15 ธันวาคม 2561 ขอให้เกษตรกรที่มีสวนยางอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ(ม.1,2,4,5,6,7 เดิม)ให้มาตรวจสอบรายชื่อและสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (ไร่ละ 1,800 บาท)
3 ธันวาคม 2561 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญชาวบ้านพรุ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”
1 ธันวาคม 2561 กิจกรรม ปั่นปันบุญ ร่วมปั่นจักรยานเพื่อ โรงพยาบาลหาดใหญ่
23 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญประชาชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในโอกาสพิธีเปิด ‘อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์’ 9 ธันวาคมนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ
23 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญชาวบ้านพรุเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองบ้านพรุ
15 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญสมาชิกทุกท่านที่เคยสมัครอาสาสมัครทัองถิ่นรักษ์โลก (อถล.) มาประชุมพร้อมกันเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก( อถล. )
12 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญทุกท่านร่วมทำกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พัฒนาวัดคลองพระยา ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาในวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป
9 พฤศจิกายน 2561 ประกาศการยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562
2 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ตลาดน้ำบ้านพรุ
24 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองบ้านพรุขอเชิญให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนเพื่อรับเงิน เบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เริ่มรับเงิน ตุลาคม ๒๕๖๓)
22 ตุลาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมงานวันลากพระ ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00น. ณ สวนสาธารณะพรุค้างคาว(ฝั่งตลาดน้ำบ้านพรุ)
18 ตุลาคม 2561 ขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้มีจิตอาสาทุกท่านร่วมกันปลูกต้นไม้ที่ สวนสาธารณะพรุค้างคาว บริเวณด้านทิศใต้ติดสนามเด็กเล่นตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป
10 ตุลาคม 2561 ขอเชิญชาวบ้านพรุใส่ผ้าชุดไทย หรือชุดสุภาพ(สีเหลือง) และร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ ๙) วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณวัดเทพชุมนุม
9 ตุลาคม 2561 ขอเชิญชาวบ้านพรุเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ” พัฒนาศาสนสถาน ณ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์ วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
25 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอความร่วมมือร่วมงดพวงหรีดดอกไม้แห้งดอกไม้สด เพื่อลดขยะสิ่งแวดล้อม
17 กันยายน 2561 ขอเชิญชาวบ้านพรุเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
11 กันยายน 2561 คลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ เปิดให้บริการคลิกนิกทันตกรรม ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน (รับบริการวันละ 10 ราย) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามและจองคิวได้ที่ โทร 074-384901 และ 074-387907
10 กันยายน 2561 ขอเชิญ ชมและเชียร์กีฬาสีสัมพันธ์เด็กเล็ก ประจำปี 2561 วันที่ 14 กันยายน 2561 เริ่มเวลา 07.30 – 14.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว)
21 สิงหาคม 2561 ขอเชิญชาวบ้านพรุเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น ๕
10 สิงหาคม 2561 ขอเชิญชาวบ้านพรุเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
3 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองบ้านพรุขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีฟ้า ตลอดเดือนสิงหาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
3 สิงหาคม 2561 การรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพประจำปีงบประมาณ2562
2 สิงหาคม 2561 ขอเชิญร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ
1 สิงหาคม 2561 กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ
31 กรกฎาคม 2561 การขอรับการช่วยเหลือเยียวยา เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ปี 2560 (ครัวเรือนละ 3,000 บาท)
20 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”
20 กรกฎาคม 2561 แผนการรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายระหว่าง 18 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2561
17 กรกฎาคม 2561 กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
13 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔
6 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ที่อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ
6 กรกฎาคม 2561 โปรแกรมภาพยนตร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ที่อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ
29 มิถุนายน 2561 ขอเชิญชาวบ้านพรุร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
21 มิถุนายน 2561 การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 ปี
12 มิถุนายน 2561 โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” ร่วมบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อนำไปรีไซเคิล บริจาคได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2561 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุในวันและเวลาราชการ
11 มิถุนายน 2561 การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560
24 พฤษภาคม 2561 การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563
24 พฤษภาคม 2561 ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกันในการจัดการบริหารขยะในครัวเรือน
18 พฤษภาคม 2561 เชิญชวนพี่น้องประชาชน ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุไปร่วมการทำประชาคมตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ครั้งที่ ๔
23 เมษายน 2561 โปรแกรม/ผลการแข่งขันกีฬาบ้านพรุเกมส์ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2561
17 เมษายน 2561 เชิญชวนพี่น้องประชาชน ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุไปร่วมการทำประชาคมตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ครั้งที่ 3
17 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองบ้านพรุร่วมกับปศุสัตว์อำเภอใหญ่ และปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ณ ศาลาประชาร่วมใจ วัดเทพชุมนุม
11 เมษายน 2561 ประกาศวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมษายน 2561
3 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวบ้านพรุ ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยอาศัยแบบอย่างกระทรวงวัฒนธรรม
29 มีนาคม 2561 ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่งโครงการ เดิน-วิ่งคืนถิ่นพรุค้างคาว ครั้งที่ 1
28 มีนาคม 2561 ขอเชิญผู้สูงอายุเข้ารับบริการฝังรากฟันเทียม (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)ตามโครงการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุของ(ADTEC) ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2561 ณ คลินิคทันตกรรม ADTEC
27 มีนาคม 2561 แจ้งการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
27 มีนาคม 2561 เชิญชวนพี่น้องประชาชน ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุไปร่วมการทำประชาคมตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ครั้งที่ 2
14 มีนาคม 2561 ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาบ้านพรุเกมส์ครั้งที่ 48 ประจำปี พ.ศ. 2561 เปิดสนามวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม เวลา 18.00 น.ที่สนาม 18 ไร่
25 กุมภาพันธ์ 2561 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวบ้านพรุมาร่วมประชุมตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน”
7 กุมภาพันธ์ 2561 ขอเชิญร่วมงานเปิดกิจจกรรมในโอกาสครบรอบ ๒ ปี ตลาดน้ำบ้านพรุ ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ณ ตลาดน้ำบ้านพรุ เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1 กุมภาพันธ์ 2561 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
31 มกราคม 2561 ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเขต 11 ถนนคลองยาใต้ เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
22 มกราคม 2561 โครงการสำรวจและแก้ไขทะเบียนบ้าน
22 มกราคม 2561 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านพรุเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่-สงขลา
22 มกราคม 2561 ขอเชิญชาวบ้านพรุ.ร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
17 มกราคม 2561 รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
6 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก ณ สถานที่จัดงาน 11 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
26 ธันวาคม 2560 ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ ๒๕๖๑ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
21 ธันวาคม 2560 ประกาศปิดทำการอุทยานการเรียนรู้บ้านพรุช่วงเทศกาลปีใหม่
19 ธันวาคม 2560 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมกับวัดเทพชุมนุม ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 เริ่มเวลา 06.00 น. ณ วัดเทพชุมนุม
18 ธันวาคม 2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ
18 ธันวาคม 2560 การให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
14 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลเมืองบ้านพรุ มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล
7 พฤศจิกายน 2560 ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ เทศบาลเมืองบ้านพรุร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน “โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่3 )”
6 พฤศจิกายน 2560 ประกาศวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 การไฟฟ้าฯจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
6 พฤศจิกายน 2560 การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๑
24 ตุลาคม 2560 ขอเชิญร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
21 ตุลาคม 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ ถึงเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ทุกท่าน เนื่องด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความประสงค์จะรับสมัครเกษตรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำปี 2561
18 ตุลาคม 2560 ขอเชิญร่วมงาน “ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560” ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ตลาดน้ำบ้านพรุ
10 ตุลาคม 2560 จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มเทศบาลเมืองบ้านพรุ ปี ๒๕๖๐