ติดต่อเทศบาล

logo

สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

99 ถนนเทศบาลใหม่ ต. บ้านพรุ
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90250
โทร 074-292888 โทรสาร 074-292880
Mail : info@banprucity.go.th