รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ท่านสามารถร้องเรียน/แจ้งการทุจริต ถึงเทศบาลเมืองบ้านพรุได้โดย

  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนเทศบาลเมืองบ้านพรุ เลขที่ 99 ถ.เทศบาลใหม่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
  2. ส่งเรื่องมายัง facebook แฟนเพจเทศบาลเมืองบ้านพรุ https://www.facebook.com/Banprutown และ ทางโปรแกรม Line : id@banprucity
  3. ทางโทรศัพท์ 074-292888(วันและเวลาราชการ)
  4. ส่งไปรษณ์มายัง ศูนย์รับร้องเรียนเทศบาลเมืองบ้านพรุ เลขที่ 99 ถ.เทศบาลใหม่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
  5. ส่ง E-mail : info@banprucity.go.th
  6. ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองบ้านพรุโดยกรอกข้อมูลใน ฟอร์มด้านล่าง

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์


เอกสารแนบ