สำนักท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุเปิดให้บริการงานบัตรประชาชนในวันหยุดราชการ วันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ