ประกาศงดจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง ประกาศงดจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2564

ชมรมมิตรภาพสัมพันธ์บ้านพรุ ประกาศงดจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2564 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด -19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค