การรับขึ้นทะเบียนผู้ประสบภัยด้านพืช

🇹🇭❤️ข่าวประชาสัมพันธ์❤️🇹🇭

เรื่อง.. การรับขึ้นทะเบียนผู้ประสบภัยด้านพืช
📌👨‍🌾👩‍🌾ขอให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเกษตร โดยพืชได้รับความเสียสิ้นเชิง เช่น ตาย โค่นล้ม ไม่สามารถให้ผลผลิตได้👨‍🌾👩‍🌾📌
📌👉สามารถมาขึ้นทะเบียนผู้ประสบภัยด้านพืช ได้ในวันที่ 11 มกราคม 2566
📌เวลา 13.30 – 15.30 น.
📌หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ
👉หลักฐานที่ต้องใช้👈
✔️แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช(กษ01) 📌เอกสารที่แนบมา
✔️สำเนาบัตรประชาชนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
✔️สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
✔️สำเนาโฉนดที่ดิน
✔️สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
✔️(ของผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรการเท่านั้น)และหน้าปรับปรุงปัจจุบัน
✔️รูปถ่ายพืชที่ได้รับความเสียหาย 4 รูป
👉👉รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา👇

สอบถามข้อมูล