แผนทำความสะอาดตลาด และพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

แผนทำความสะอาดตลาด และพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)