แผนการพ่นละอองฝอยกำจัดยุงลาย ประจำเดือนมกราคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง .. แผนการพ่นละอองฝอยกำจัดยุงลาย ประจำเดือนมกราคม 2566🦟🦟🦟❌️❌️🦟🦟🦟
📌เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูการระบาด กำจัดยุงลายตัวแก่ และป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
📌โดยจะดำเนินการพ่นละอองฝอยในเวลา 03.00 น.- 07.00 น. ตามวันที่แนบรายละเอียดแผนมาด้านล่าง
📌🤝ขอความร่วมมือจากประชาชน เก็บอาหาร สัตว์เลี้ยง และเสื้อผ้าให้เรียบร้อย
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม.. 074-384901 หรือ 094-8792414 งานป้องกันและควบคุมโรคฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สอบถามข้อมูล