แจ้งให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง(พื้นที่ควบคุมสูงสุด) รายงานตัวกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อสม. ผู้นำชุมชนในพื้นที่ทันทีที่เดินทางถึงภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยในจังหวัดสงขลา

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ