เทศบาลเมืองบ้านพรุ เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค (งดรับบริจาคเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สามารถบริจาคได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ โทร 074-292888 และ 074-292-887 เวลา 08.30 – 16.30 น.ในวันราชการ