แจ้งวันหยุดพิเศษ วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษแทนการยกเลิกวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ และกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองบ้านพรุเปิดทำการปกติ