เทศบาลเมืองบ้านพรุร่วมเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กำหนดจัด “กิจกรรมทำความดีร่วมกันบริจาคโลหิต” วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

เทศบาลเมืองบ้านพรุร่วมเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กำหนดจัด “กิจกรรมทำความดีร่วมกันบริจาคโลหิต” วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ สอบถามรายละเอียด โทร 074-292888 ต่อ 417 , มือถือ 080-3360636