โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2564 เปิดการฝึกอบรม ดังนี้ จักสานด้วยเชือกมัดฟาง กระเป๋า ตะกร้า และฝึกอบรมจักสานด้วยเชือกพลาสติกผู้ใดสนใจสมัครได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ โทร.074-292888 ต่อ 410

📢📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📢

💢มาร่วมต่อยอดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2564 ซึ่งมีการฝึกอบรม ดังนี้
🟡ฝึกอบรมจักสานด้วยเชือกมัดฟาง กระเป๋า ตะกร้า
🟡ฝึกอบรมจักสานด้วยเชือกพลาสติก

📌ผู้ใดสนใจสมัครได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ โทร.074-292888 ต่อ 410

📌รายละเอียดตามที่แนบมาเลยจ้า⬇️⬇️