ขอแจ้งให้เกษตรกรและประชาชนที่ได้ลงทะเบียน”โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19″ ผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มส่งเสริมการเกษตรไว้แล้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 มารับเมล็ดพันธุ์พืชในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

📢📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📢

🧑‍🌾👩‍🌾ขอแจ้งให้เกษตรกรและประชาชนที่ได้ลงทะเบียน”โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19″ ผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มส่งเสริมการเกษตรไว้แล้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา 🧑‍🌾👩‍🌾

🌱🌿🌱มารับเมล็ดพันธุ์พืช 🌱🌿🌱

📌ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
📌เวลา 09.00 – 11.30 น.
📌ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

💢รายละเอียดตามที่แนบมาเลยจ้า⏬⏬