เทศบาลเมืองบ้านพรุรับสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศ และ ประกวดกระทง ใน งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองบ้านพรุรับสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศ และ ประกวดกระทง ใน งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

 

ระเบียบการประกวดหนูน้อยนพมาศ


ระเบียบการประกวดกระทง