ขอเชิญชวนจิตอาสาร่วมกิจกรรม”จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ”พัฒนาศาสนสถาน ณ วัดประทุมธาราวาส เเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.