เทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “ประเพณีชักพระประจำปี2563”

เทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “ประเพณีชักพระประจำปี2563”

🌈🚣 ประเพณีชักพระ จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้ให้สืบสานไปสู่เยาวชนรุ่นหลัง ให้เป็นมรดกสังคมอยู่คู่คนไทยถิ่นใต้สืบต่อไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น วันเสาร์ที 3 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09:00น. เป็นต้นไป ณ ตลาดน้ำบ้านพรุ