เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรที่มีการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้นางสายใจ หวานนวล รองปลัดเทศบาล เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรที่มีการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ในการประชุมสัมมนา #การบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ จากนายนฤทธิ์ มงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่ององค์กรและเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม🌳🌎🌍🌏🌳