ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจำปีงบประมาณ 2564