ประกาศก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชุมแสง ช่วงบริเวณทางเชื่อมถนนกาญจวนิช ชุมชนเขต 8

ประกาศก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชุมแสง ช่วงบริเวณทางเชื่อมถนนกาญจวนิช ชุมชนเขต 8

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชุมแสง ช่วงบริเวณทางเชื่อมถนนกาญจวนิช ชุมชนเขต 8