ขยายระยะเวลาการคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน”โดยผู้ใดสนใจ สามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ